ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θανάσης Χρήστου
Θανάσης Χρήστου

Θανάσης Χρήστου, Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στοιχεία επικοινωνίας:
email: thachristou@yahoo.gr  —  christou@uop.gr

Τηλ. : 27210 65156, 6977 677042

Website : http://ham.uop.gr/christou-thanassis

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το