ΑΡΧΙΚΗ

«Ο ρόλος των Νέων στο Μέτωπο, την Κατοχή και την Αντίσταση (1940-1944)»
είναι ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα

που υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την αρωγή της
Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

    Επιστημονικός Υπεύθυνος και δημιουργός του Έργου είναι ο Θανάσης Χρήστου, Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

   Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η ομότιτλη έκδοση δύο ανεξάρτητων και αυτοτελών τόμων, 320 σελίδων ο καθένας, με πολύτιμα και αδημοσίευτα μέχρι σήμερα ιστορικά τεκμήρια  του Μετώπου, της Κατοχής και της Αντίστασης (1940-1944), που εναπόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Bundesarchiv/Militärarchiv-Freiburg) και το Ιστορικό Αρχείο του  Υπουργείου των Εξωτερικών (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes-Berlin).

   Το έργο προλογίζει ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Την επιμέλεια του έργου έχει ο κ. Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το όλο εγχείρημα στηρίζει Ερευνητική Ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το